De 20 weken echo (SEO)

De 20-wekenecho is een medische echo. Het wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd en is een bevolkingsonderzoek dat hoort bij de prenatale screening. Alle zwangere vrouwen in Nederland hebben recht op dit onderzoek, maar het is niet verplicht: ouders bepalen zelf of ze een 20-wekenecho willen laten maken.

Wat wordt er onderzocht?

Bij de 20-wekenecho wordt onder meer gekeken naar de groei en ontwikkeling van de baby en gecontroleerd op mogelijke afwijkingen. Je verloskundige vertelt je hier meer over, als je dit wilt. Ook kun je voor meer informatie terecht op de website van het RIVM. Je vindt daar ook de keuzehulp Bewust kiezen, die je kan helpen bij de beslissing of je deze echo wel of niet wilt.

De 20-wekenecho valt onder de wet Bevolkingsonderzoek en wordt daarom door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat niet van je eigen risico af. Als je geen zorgverzekering hebt of in het buitenland bent verzekerd, betaal je de 20-wekenecho direct na afloop bij ons (contant of met pin). Je krijgt dan een factuur mee die je eventueel alsnog zelf kunt declareren.

Overige medische onderzoeken

Voor de 20 weken echo werken wij nauw samen met Echotoon, bij ons op locatie in Gorredijk. Zij zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van de 20-wekenecho en worden 2-jaarlijks op kwaliteit gecontroleerd door de Stichting Prenatale Screening Noordoost-Nederland. De praktijk is 15-10-2018 gevisiteerd en voldoet aan de kwaliteitsnorm.

Naast de 20-wekenecho kun je bij ons ook terecht voor andere echo’s voor medische diagnose, zoals een termijnecho, placenta-lokalisatie en groeiecho’s. Ook deze echo’s worden over het algemeen vergoed door je zorgverzekeraar, waar we ze rechtstreeks declareren.

https://echotoon.nl/product/de-20-weken-echo/

https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-dep

https://www.sps-noordoost.nl/structureel-echoscopisch-onderzoek-.html