Risico’s van een echo

Men past echoscopie al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toe. Tot nu toe zijn in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. Voor de zekerheid raadt men echter aan alleen een echo te maken als deze medisch nuttige informatie oplevert. Een echo kan geen miskraam veroorzaken. Ook bij bloedverlies kan een vaginale echo geen kwaad.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de brochure PATIËNTENVOORLICHTING no. 16 van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: Echoscopie tijdens de zwangerschap.