Overige echo's

Later in de zwangerschap kan een echo nodig zijn om bijvoorbeeld te kijken naar de ligging van de placenta, de groei en ligging van de baby en de hoeveelheid vruchtwater. Deze echo’s worden alleen gemaakt als er een medische reden voor is. Ouders realiseren zich soms niet of onvoldoende dat echo-onderzoek (routinematig of om bepaalde reden) ook onverwachte, onplezierige bevindingen (toevalsbevindingen) kan opleveren. In een enkel geval zal de echoscopiste vaststellen dat de foetus een afwijking heeft of dat er een verhoogde kans op Downsyndroom bestaat. Ouders staan dan voor de moeilijke beslissing om eventueel diagnostisch onderzoek te ondergaan. Soms, als na verdere testen blijkt dat er sprake is van een ernstige aandoening, staan zij voor de beslissing om de zwangerschap al dan niet voort te zetten.
Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met een slechte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. De ervaring leert dat de meeste zwangere vrouwen toch zoveel mogelijk informatie willen hebben over het bestaan van eventuele afwijkingen. Mocht je over bepaalde dingen niet geïnformeerd willen worden dan is het verstandig dit voor het echoscopisch onderzoek duidelijk kenbaar te maken.