Privacyverklaring

Verloskundigen de Nieuwkomer, gevestigd aan Heideanjer 4a 9202 PG Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heideanjer 4a
9202 PG Drachten

0512 – 54 60 09
verloskundigendenieuwkomer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundigen de Nieuwkomer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundigen de Nieuwkomer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid (wat jezelf aangeeft of deelt)
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verloskundigen de Nieuwkomer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te begeleiden in je zwangerschap en alle wettelijke verplichtingen die daarbij komen kijken.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Verloskundigen de Nieuwkomer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundigen de Nieuwkomer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verloskundigen de Nieuwkomer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verloskundigen de Nieuwkomer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verloskundigen de Nieuwkomer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verloskundigen de Nieuwkomer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Analytische cookies

Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
_ga levendwater.frl 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gat levendwater.frl Sessie Deze sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Met de _gat cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem
_gid levendwater.frl Sessie Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Met de _ga cookie is het niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Dit gebeurt anoniem

Marketing cookies

Cookie naam Aanbieder Verloopt na Omschrijving
1P_JAR
APISID
CONSENT
HSID
google.nl Deze cookies worden gebruikt door Google voor het plaatsen van de map/kaart met ons adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verloskundigen de Nieuwkomer en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verloskundigendenieuwkomer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Verloskundigen de Nieuwkomer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verloskundigen de Nieuwkomer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verloskundigendenieuwkomer.nl

You should have regular check-ups for heart and hormone problems as erectile dysfunction can be one of the early symptoms of these conditions. In existence, users have reported similar effects, the signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia, more blood can flow through them. Be sure to consult your doctor https://ghostlook.com/ before starting the course and read the following information about the research on the drug compatibility of Tadalafil. You cannot just chew a tablet and think you are going to be a rock star straight away.